รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย
หมู่ที่ 2 ถนนหลักเมือง บ้านโนนบุรี   ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : nonsilakir030178@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :