ภาพกิจกรรม
กิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การศึกษา จากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย อาจารย์ธงชัย ผลรุ่ง นำนักศึกษาจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โดยมี นายนิคม  ชากัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวยและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอร่วมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา โดยหวังว่าจะเป็นอีกภาคส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจให้แก่เยาวชน รวมถึงปลูกฝังให้เด็กรักการเล่นกีฬาเพื่อจุดประกายและสร้างเยาวชนคนกีฬาที่มีคุณภาพให้แก่สังคมในอนาคต
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,11:23   อ่าน 129 ครั้ง