ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ

                    โรงเรียนวัดเวฬุุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ "จิตอาสา พัฒนาชุมชน" นำโดยครู และนักเรียนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ให้เป็นฐานการเรียนรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในโรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 
                     โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย โดย นายนิคม  ชากัน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากร รวมถึงนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณโรงเรียนวัดเวฬุวันเป็นอย่างยิ่ง

โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,16:37   อ่าน 47 ครั้ง