ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Pronunciation Ch and Sh with Thunkable Application
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรธีรา การเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2564,08:21  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางจันทร์เพ็ญ บุญบรรจง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,16:10  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : 1. รางวัลโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปี2560 เรื่อง ทำไมลูกตะแบงจึงบินหรือลอยได้. 2.​ รางวัลโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย​ ปี​2563​ เรื่ิองไดโนเสาร์ที่รัก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจิดาภา ขูรูรักษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,13:00  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของเเผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรธีรา การเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,07:57  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรธีรา การเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,07:50  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีของเเผ่นดิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรุ่งฤดี โชติวิเชียร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2564,15:30  อ่าน 34 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การเเข่งขัน การพูดภาษาจีนเพื่ออาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรธีรา การเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,10:33  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..