ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพรธีรา การเกษม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ : 0931199580
อีเมล์ : phonthira1527@gmail.com
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,07:50  อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2564,07:50   อ่าน 9 ครั้ง